Finansiering

Ledende i Norden

Vi vindes i Danmark, Norge Sverige og Finland.

Minimer administration

Med os bliver du hurtigere betalt og kan fokusere på det du er bedst til.

Skræddersyet løsning

Vi tilpasser vores løsninger ud fra vores kundes forskellige behov.

Bedre kundeoplevelse

Vi håndterer jeres kunder professionelt og nærværende.

Hvorfor vente på dine penge i 30 dage eller mere?

Fakturabelåning, factoring, er en enkel måde at accelerere dit cash flow på. Du får ganske enkelt penge med det samme og kan dermed geninvestere dem hurtigt.

Factoring er en tryg og fleksibelfinansieringsform, hvor kreditten tilpasses din virksomhed, udviklingen, sæsonudsving og fakturering. En af fordelene med fakturabelåning er at belåningsgraden er høj og du dermed kan fjerne eller nedbringe dyre kreditter andetsteds.

Med fakturabelåning beholder du også en større andel af fakturaværdien end hvis du sælger fordringen, forskellen er at du beholder risikoen, men også at du har større kontrol med dit fakturaflow og kunderelation.

Fordele ved Fakturabelåning

Hurtigere betalt

Du får typisk over 70 % af fakturabeløbet direkte udbetalt – resten, fratrukket provision, får du når fakturaen er betalt. De enkelte udbetalingsprocenter aftales individuelt.

Tid til overs til noget andet

Du får hjælp med din fakturaadministration og reskontroovervågning – det giver dig mere tid til din kernevirksomhed.

Færre ubehagelige samtaler

Med vores rykker og inkassoservice håndteres eventuelle udestående fordringer på en professionel måde uden at du risikerer din kunderelation.

Vil du vide mere om vores finansieringstjenester?

Kontakt os ved at ringe eller sende e-mail.

+45 3312 1030

sales@payex.dk