Klage

Sådan gør du hvis du vil klage over PayEx

For PayEx er det vigtigt at du som kunde bliver behandlet godt og er tilfreds med vores tjenester. Hvis ikke du er tilfreds vil vi gerne vide hvorfor.

1) Gælder dit synspunkt en specifik inkassosag eller faktura kan du med fordel kontakte vores kundeservice. For inkasso kan du skrive til inkasso@payex.dk. Mailadresser fremgår også af vores udsendte korrespondance.

2) Hvis ikke du er tilfreds med svaret fra kundeservice eller har andre synspunkter, eller vil klage over den måde vi håndteret dit mellemværende med PayEx på, kan du skrive til complaint.dk@payex.com.

Her vil du få din klage behandlet af PayEx klageinstans.

For at vi kan svare dig præcist er det vigtig du beskriver din oplevelse tydeligt og konkret. Du bør også inkludere:

- Kontaktinformation som navn, telefon og mail.
- Eventuelt kundenummer, fakturanummer, sagsnummer eller andet relevant data hos PayEx.
- Information om hvem du tidligere har været i kontakt med hos PayEx.

3) Er du ikke tilfreds med det svar du fået fra PayEx’s klageinstans kan du på samme mailadresse særskilt bede om, at den klageansvarlige skal se på din klage.

Noter hvorfor du ikke er tilfreds med svaret sammen med øvrig relevant data i forbindelse med din sag.

Alle klager håndteres i henhold til vores procedure for klager, hvilket sikrer at du får hurtig og saglig tilbagemelding.

4) Skulle du fortsat ikke være enig med PayEx vedrørende det produkt eller service du har fået, kan du henvende dig til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. www.forbrugerombudsmanden.dk.

Hvis du er utilfreds med PayEx behandling af persondata kan du henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Hvis du er utilfreds med PayEx behandling af din inkassosag kan du henvende dig til Politiet, Administrativt Center Vest, Att: Tilladelser og Bevillinger, Postboks 1088, 7500 Holstebro.