Databeskyttelse

Vi vil, at du skal føle dig tryg, når du videregiver dine personoplysninger til PayEx. For at kunne tilbyde vores tjenester og levere vores service indsamler og behandler vi dine personoplysninger som en del af vores forretning. Det er vigtigt for os, at når vi gør det, sker det med størst mulig hensyntagen til dit privatliv, og at du også er opmærksom på dine rettigheder over for os, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende.

Dine data tilhører dig. Nedenfor finder du oplysninger om, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger i PayEx. Du kan også finde oplysninger om, hvilke rettigheder du har, hvordan du kan udøve dem, og hvordan du kommer i kontakt med vores databeskyttelsesenhed.

 

PayEx-oplysninger om databeskyttelse

PayEx-oplysninger om databeskyttelse for privatpersoner

Udøvelse af dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål om PayEx's behandling af personoplysninger, kan du stile disse til vores databeskyttelsesenhed, som kan kontaktes på privacy@payex.com. PayEx har også udpeget en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer). Du kommer nemmest i kontakt med den databeskyttelsesansvarlige på  dpo@payex.com.

Du kan også stille spørgsmål og udøve dine rettigheder via en webformular, som du finder her.

Dine rettigheder.

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) giver dig en række rettigheder.

Du har blandt andet ret til at anmode om et såkaldt registerudtræk for at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet og i nogle tilfælde at få dine personoplysninger slettet.

Du kan læse mere om dine individuelle rettigheder i vores databeskyttelsesoplysninger og på det danske datatilsyns websted her.

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, kan du gøre det her: 

Til formularen for udøvelse af dine rettigheder

Du kan også udfylde en formular til anmodning om et registerudtræk og sende dette til

PayEx Danmark A/S, att: Databeskyttelsesansvarlige, Kejsergade 2, 4th floor, DK-1155 Copenhagen K