Procedure for whistleblower

For at risici og uregelmæssigheder i vores virksomhed kan opdages og håndteres så hurtigt som muligt, har PayEx en procedure for whistleblower. Læs, hvordan du kan rapportere dine mistanker.

PayEx's aktiviteter og vores opførsel skal kendetegnes af vores værdier: åbenhed, enkelhed og omsorg. Hele vores virksomhed skal præges af en høj etisk standard, hvor enhver forretning, relation og aktivitet skal vurderes ud fra PayEx's etiske normer og tilgang.

Det er vigtigt, at risici og andre uregelmæssigheder i vores virksomhed opdages og håndteres hurtigst muligt. Derfor har PayEx interne procedurer, så vores medarbejdere og andre interessenter uden for vores virksomhed kan rapportere mistanker om potentielle eller faktiske uregelmæssigheder, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier, interne regler eller etiske normer, åbent eller anonymt. Dette inkluderer uregelmæssigheder vedrørende bæredygtighed (herunder menneskerettigheder og miljøspørgsmål).

Hvad kan rapporteres?

Hvis du mistænker risici eller andre uregelmæssigheder i PayEx, opfordrer vi dig til at rapportere dine mistanker via vores whistleblower-funktion. Du behøver ikke at have beviser for din mistanke, men alle meddelelser skal afgives i god tro.

Kundeklager og individuelle tvister skal ikke anmeldes via vores whistleblower-funktion.

Læs mere om kundeklager her.

Indsend en anmeldelse (whistleblowing)

Du kan vælge at rapportere dine mistanker åbent eller anonymt. Vi ser gerne, at du rapporterer åbent ved at angive dit navn og dine kontaktoplysninger. Alle rapporter og meddelelser behandles fortroligt, og undersøgelsen håndteres med største forsigtighed og respekt for din integritet.

Klik på følgende link for at indsende en anmeldelse:

Påbegynd din anmeldelse her

Hvis din anmeldelse vedrører PayEx's Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer, CEO eller en medarbejder i koncernledelsen, bedes du sende anmeldelsen til chefen for Group Internal Audit. Vælg følgende link:

Påbegynd din anmeldelse her

Du risikerer ikke at blive udsat for negativ forskelsbehandling eller repressalier som følge af din rapportering.

Rapportering eksternt

Vi opfordrer dig til at rapportere dine mistanker via PayEx's whistleblower-funktion, men anmeldelser af mistænkt overtrædelse af finansmarkedsregler kan også sendes til Finansinspektionen, og overtrædelser af databeskyttelsesforordningen (GDPR) kan sendes til Datatilsynet.