Nyt lovkrav i Sverige for hurtigere betalinger

2013-02-28 03:44

Den svenske Rigsdag vedtog den 23. januar lovændringer, der skal modvirke sene betalinger og lange betalingsfrister i erhvervslivet.

 

Lovændringerne betyder, at virksomheder og myndigheder skal betale et krav senest tredive dage efter, at kreditor har indgivet krav om betaling. Myndigheder og offentlige institutioner må ikke aftale længere betalingsfrister, men mellem virksomheder er det tilladt, hvis kreditor udtrykkeligt har accepteret det.

Ved forsinket betaling er kreditor berettiget til at opkræve et gebyr for forsinket betaling på 450 kr. Denne ret kan ikke fraviges, medmindre der er særlige grunde til dette. Det er ikke muligt at give afkald på kreditors ret til renter. Myndigheder og andre offentlige institutioner, der betaler for sent, skal som minimum betale den lovbestemte restancerente. Lovændringerne betyder også, at beløbet til​ kompensation for inkassoforretninger er hævet.

Med lovændringerne gennemføres EU-direktivet om forsinkede betalinger i handelstransaktioner i den svenske lovgivning. Lovændringerne træder i kraft den 16. marts 2013.

Ovenstående gælder kun for økonomiske transaktioner fra virksomhed til virksomhed og ikke fra virksomhed til privatperson.

Lovkravet indebærer en stigning i det maksimale beløb for rykkergebyrer, inkassogebyrer og gebyret for udarbejdelse af en tilbagebetalingsplan. Denne stigning gælder også for transaktioner med privatpersoner.

Hvis du vil læse mere, skal du se den svenske Riksdags hjemmeside: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU6/#

Vi arbejder på at udvikle systemunderstøttelse for at kunne håndtere det svenske gebyr for forsinket betaling og de ​​nye grænseværdier for inkassoforretninger i Sverige. Vi vender tilbage med oplysninger om, hvordan vi håndterer disse ændringer, og om ændringerne vil betyde ændring af i din tjeneste mod os.

Venlig hilsen PayEx